Siirry sisältöön

Rekisteriseloste ja sopimusehdot

Tältä sivulta sivulta löydät voimassaolevat sopimusehtomme sekä rekisteriselosteen.

Mikäli teillä on kysyttävää, vastaamme mielellämme. Kaikki alla löytyvistä asiakirjoita on saatavilla pyydettäessä kirjallisena asiakaspalvelustamme.

Lisätietoja puhelimitse 020 77108609 tai sähköpostilla info@terveyspankki.fi

 

”Me pidämme Teistä huolen.”

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjät
Sanna Raikunen
Y-tunnus: 2658243-2

Suomen Terveyspankki Oy
Y-tunnus: 3134005-9

Harjavallankatu 17
29200 Harjavalta

Puh: 020 77108609

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Harjavallankatu 17
29200 Harjavalta

info@terveyspankki.fi

3. Rekisterin nimi
Terveyspankin markkinointi- ja analytiikkarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.

SOPIMUSEHDOT

SOPIMUS
Sopimusasiakkuus on henkilökohtainen ja voimassa sopimuksen mukaan joko toistaiseksi tai määräaikaisesti. Toistaiseksi voimassa oleva asiakkuus jatkuu automaattisesti tai niin kauan kun asiakkuuteen liittyvät maksut on suoritettu eikä sopimusta ole kirjallisesti irtisanottu. Määräaikainen sopimus päättyy sopimuskauden päättyessä.

MAKSUT
Maksu verkkokaupassa Paytrail – palvelun kautta. Palvelun kautta voit maksaa kaikkien pankkien verkkomaksupainikkeilla, debit- ja credit-korteilla sekä lasku- ja osamaksupalveluilla. Lisää Paytrail -maksupalvelusta https://www.paytrail.com/.
Liikuntaetuuksilla voi maksaa asiakaspalvelussa.

Maksujen viivästymisestä on kuntokeskuksella oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksut. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin. Jäseneltä peritään jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin irtisanomisajan loppuun mennessä erääntyvät maksut.

Yrityssopimuksissa sopijaosapuolet ovat Terveyspankki ja jäsen yksityishenkilönä. Mikäli jäsen ei ole enää oikeutettu yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on jäsen viimekädessä vastuussa yksityishenkilönä maksusuorituksista ja mahdollisista maksujen viivästymisistä aiheutuneista kuluista.

SAATAVIEN PERINTÄ
Laskutussopimuksissa asiakkaalle lähetetään lasku neljätoista (14) päivää ennen eräpäivää. Jos asiakas ei ole suorittanut sopimuksen mukaista maksua eräpäivään mennessä, toimittaja lähettää asiakkaalle muistutuslaskun neljäntoista (14) päivän kuluttua eräpäivästä. Jos laskua ei edelleenkään makseta, lähettää toimittaja toisen muistutuslaskun neljätoista (14) päivää edellisen laskun lähettämisestä. Muistutuksista aiheutuvat kulut peritään asiakkaalta. Jos laskua ei viimeisen muistutuksen eräpäivään mennessä makseta, siirretään saatava perintään. Saatavan siirryttyä perintään, toimittajalla on oikeus keskeyttää sopimus asiakkaan maksun laiminlyöntiä vastaavaksi ajaksi. Keskeytyksestä huolimatta asiakkaan maksuvelvollisyys säilyy ennallaan. Toimittajalla on oikeus periä asiakkaalta Suomen korkolain (633/1982) 4§ mukaista viivästyskorkoa ensimmäisestä eräpäivästä alkaen.

JÄSENYYS
Jäsenyys on aina henkilökohtainen. Alle 18-vuotiaan sopimuksen hyväksyy huoltaja kirjallisesti, joka on vastuussa huollettavan harjoittelusta, maksuista ja siitä että huollettava käyttäytyy kuntokeskuksen tiloissa asiallisesti noudattaen myös tämän sopimuksen ehtoja ja sääntöjä. Huoltajan hyväksyntä tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla info@terveyspankki.fi.

Yhteystietojen muutokset tulee asiakkaan tehdä itse verkkokaupan Omat tiedot -kohdassa.

VASTUU
Asiakas treenaa ja/tai käyttää ryhmäliikuntatunteja omalla vastuullaan. Tämä koskee kuntosalia, ryhmäliikuntatiloja Terveyspankin tuki- ja liikuntaelinklikalla ja Kuntokeskuksella sekä muita Kuntokeskuksen yleisiä tiloja sekä pukeutumis- ja peseytymistiloja.

JÄSENYYDEN IRTISANOMINEN JA TAUOTUS
Palvelun käyttämättä jättäminen ei oikeuta hyvityksiin, eikä sitä katsota irtisanoutumiseksi. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on 2 viikkoa tai mikäli laskutussopimukseen liittyvä lasku on erääntynyt, jo voimassa olevan laskutuskauden loppuun.

Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa ennen määräajan päättymistä.

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti info@terveyspankki.fi tai asiakaspalvelusta saatavissa olevalla kirjallisella ilmoituksella.

Asiakkuuden voi tarvittaessa tauottaa terveyssyistä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse info@terveyspankki.fi. Ilmoitukseen tulee liittää lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilön todistus, josta ilmenee tauotuksen syy ja kesto. Tauotus tarkoittaa asiakkuuden tilapäistä keskeytystä, kuitenkin vähintään neljäksi (4) viikoksi ja enintään (12) kuukaudeksi. Tauotus voi alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin asiasta ilmoitetaan kirjallisesti.

Ennakkoon maksettuja maksuja ei hyvitetä asiakkaalle, ellei sopimus purkaannu toimittajasta johtuvasta syystä.

Mikäli asiakkaalla on sopimusta irtisanottaessa  millä tahansa maksutavalla maksettuja tai liikuntaseteleillä tai vastaavalla yrityksen myöntämällä maksuvälineellä suoritettuja ennakkomaksuja, ei näitä palauteta tai hyvitetä.

Mahdollinen asiakastietoihin jäävä hyvitys on käytettävissä kuuden (6) kuukauden ajan, jonka jälkeen se vanhenee.

Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus, jos asiakas rikkoo sopimustaan laiminlyömällä maksujen suorittamisen siten, että asiakkaalle lähetetystä maksumuistutuksesta huolimatta tämä ei kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa eräpäivästä ole maksanut maksujaan.

Mikäli henkilö toistuvasti laiminlyö kuntokeskuksen sääntöjä, on toimittajalla oikeus purkaa sopimus välittömin seurauksin. Asiakkaalta peritään jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin voimassa olevan laskutuskauden loppuun mennessä erääntyvät maksut.

HINNANMUUTOKSET
Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan jäsenistölle 1kk ennen uuden hinnaston voimaan saattamista, jonka jälkeen hintamuutos astuu voimaan automaattisesti. Kuntokeskus on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.

AVAINPOLETTI
Avainpoletti on henkilökohtainen. Poletti tulee noutaa Kuntokeskuksen asiakaspalvelusta sen aukioloaikoina 4 viikon kuluessa jäsenyyden alkamisesta. Poletin on oltava aina mukana tultaessa kuntokeskukselle. Poikkeuksena kurssit ja workshopit, joihin pääsy ei edellytä polettia.
Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Kadonneen poletin uusiminen maksaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan.

Poletin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kuntokeskuksen henkilökunnalle. Mikäli poletin katoamisesta ei ole ilmoitettu henkilökunnalle kirjallisesti ja polettia käytetään siten, että siitä aiheutuu vahinkoa, on poletin omistaja vastuussa vahinkojen korvaamisesta.

Mikäli polettia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kuntokeskukselle kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden 50€ maksu.

Mikäli rike huomautuksesta huolimatta toistuu voidaan jäsenyys perua kokonaan. Tällöin suoritettuja maksuja ei makseta takaisin ja jäseneltä peritään jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin irtisanomisajan loppuun mennessä erääntyvät maksut.

HENKILÖTIEDOT
Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä.Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste on julkaistu verkkosivuillamme, ja se on nähtävissä kuntokeskuksella pyydettäessä.

KUVAAMINEN
Terveyspankin ryhmäliikuntatunneilla, kursseilla tai kuntosalilla ei Terveyspankin toimesta pääasiassa kuvata. Mikäli kurssilla, tunnilla tai kuntosalilla tullaan kuvaamaan, ilmoittaa ohjaaja siitä asiakkaille tunnin alussa tai kuntosalilla olijoille ennen kuvausten alkua. Asiakkaan tulee ilmoittaa, mikäli ei halua näkyä kuvissa. Kuvausmateriaalia voidaan käyttää julkaisuissa, markkinoinnissa ja nettisivuilla.

Poikkeuksena edellä mainittuun Les Mills -lisenssikuvaukset. Lisenssivideoissa asiakkaiden tulee näkyä. Lisenssivideoiden kuvamateriaalia ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin lisenssiarviointiin.

MUUTA

Asiakkaan tulee noudattaa Kuntokeskuksen sääntöjä.

Ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Päivitetty 7.12.2020

KURSSIEN JA WORKSHOPPIEN ERITYISEHDOT

Ilmoittautuessasi hyväksyt ehdot. Erityisehtojen lisäksi asiakas sitoutuu toimitus- ja sopimusehtoihin sekä noudattamaan kuntosalin sääntöjä.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuessasi hyväksyt Terveyspankin kurssien ja workshoppien ehdot.

Kaikki avoimet kurssit löytyvät verkkokaupasta, niihin voi ilmoittautua vain niiden ollessa varattavissa. Kurssien jonopaikoille pääsee ilmoittautumaan verkkokaupasta, peruutustilanteissa jonopaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssi- ja workshop varaukset tehdään verkkokaupassa tai mikäli maksaa liikuntaetuuksilla (ePassi, Smartum, Tyky, Edenred, EazyBreak) ilmoittautuminen tulee tehdä kurssi-ilmoittautumisen ajankohtana Terveyspankin nettisivuilta löytyvällä erillisellä lomakkeella.

Ilmoittautuessasi kurssille varaat paikan aina koko kurssin ajaksi. Alle 18-vuotiaan ilmoittautuminen tulee olla huoltajan tekemä tai siihen tulee olla huoltajan suostumus. Asiakas on vastuussa yhteystietojen oikeellisuudesta ja että tiedot ovat ajan tasalla.

Ilmoittautuessasi kurssille tai workshoppiin, et saa verkkokaupasta erillistä varausvahvistusta. Kurssin/workshopin ohjaaja lähettää infokirjeen osallistujille ennen kurssin/workshopin alkua. Saapuessa kurssille/workshoppiin, tulee jokaisen asiakkaan ilmoittautua ohjaajalle asiakaspalvelupisteellä.

PERUUTUSEHDOT

Pidätämme oikeuden tunti- ja kurssimuutoksiin. Kurssin peruuntuessa kokonaan ollaan asiakkaisiin yhteydessä ja sovitaan kurssimaksun hyvittämisestä.

Pidätämme oikeuden korvata lähitunteja etätunteina (esim. online-tunteina) poikkeustilanteessa, luonnonkatastrofin tai muun vastaavan vahingon sattuessa.

WORKSHOP-PAIKAN PERUUTTAMINEN
Paikka varataan ilmoittautuneille ja workshop-maksun maksaneille. Paikat täytetään aina ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen workshopeille on aina sitova ja erääntyy kokonaisuudessaan maksettavaksi, vaikka workshoppiin ei osallistuisi.

Maksuhyvitykset vain lääkärintodistusta vastaan. Tieto osallistumisen peruuntumisesta on toimitettava järjestäjälle ennen workshoppia ja lääkärintodistus on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokauden sisällä tapahtumasta. Sairastapauksia jotka ovat neljä viikkoa tai alle ei korvata.

KURSSIPAIKAN PERUUTTAMINEN
Ilmoittautuessasi kurssille varaat paikan aina koko kurssin ajaksi. Kurssipaikka varataan ilmoittautuneille ja kurssimaksun maksaneille. Paikka tulee varata jokaiselle kurssille erikseen. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen kursseille on aina sitova ja kurssimaksu erääntyy kokonaisuudessaan maksettavaksi vaikka kurssille ei osallistuisi. Myös useammassa erässä valittu kurssimaksu erääntyy kokonaisuudessaan maksettavaksi vaikka keskeyttäisi kurssin.

Kurssimaksun voidaan hyvittää ainoastaan lääkärintodistuksen perusteella. Lääkärintodistus on toimitettava hyvitystä varten meille kolmen viikon sisällä liikuntakiellon alkamisesta. Sairastapauksia jotka ovat neljä viikkoa tai alle ei korvata.

MAKSUT JA TOIMISTOKULUT
Kurssi- ja wrokshopmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkokaupan kautta. Voit maksaa kortilla, verkkopankissa tai voit valita maksutavaksi erämaksun.

Mikäli maksaa liikuntaseteleillä tai käyttää muita liikuntaetuuksia, tulee maksu suorittaa ennen kurssin alkua asiakaspalveluun, sen aukioloaikoina.

Olemalla yhteydessä asiakaspalveluun, voi pyytää paperilaskun. Laskutuslisä on 10€, maksuaika 14.päivää.

Hyvitämme maksuja ainoastaan lääkärintodistusta vastaan, lääkärintodistus on toimitettava palautusta varten meille kahden viikon sisällä liikuntakiellon alkamisesta jotta voimme suorittaa palautuksen. Sairastapauksia jotka ovat neljä viikkoa tai alle ei korvata.

Kaikista asiakkaan tekemistä muutoksista veloitamme aina toimistokulut 10€.

POISSAOLOT
Poissaoloja kursseilta tai workshopeista ei korvata.

Hyvitämme maksuja ainoastaan lääkärintodistusta vastaan, lääkärintodistus on toimitettava hyvitystä varten meille kahden viikon sisällä liikuntakiellon alkamisesta jotta voimme suorittaa hyvityksen. Sairastapauksia jotka ovat neljä viikkoa tai alle ei korvata.

ALENNUKSET
Alennuksia ja tarjouksia ei voi yhdistää.

TIEDOTUS
Kursseihin ja workshoppeihin liittyvät infot toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse. Asiakkaan tulee huolehtia sähköpostiosoitteen ajantasaisuudesta.

VAKUUTUS
Asiakkaitamme ei ole vakuutettu, asiakkaiden tulee itse hoitaa vakuutukset voimaan. Suosittelemme kaikille henkilökohtaista vapaa-ajan vakuutusta.

MUUTA
Arvoesineet kannattaa jättää kotiin. Terveyspankki ei ole vastuussa kadonneista tai varastetuista tavaroista.

Pidätämme kaikki oikeudet tilapäisiin ja pysyviin tunti- sekä ohjaajamuutoksiin.

Pidätämme oikeuden korvata lähitunteja etätunteina (esim. online-tunteina) poikkeustilanteessa, luonnonkatastrofin tai muun vastaavan vahingon sattuessa.

Lisätietoja:
info@terveyspankki.fi tai puhelimitse 020 7710 8609

KUNTOKESKUKSEN SÄÄNNÖT

YLEISET

 • Kuntokeskuksen säännöt koskevat kaikkia sen palveluita käyttäviä henkilöitä.
  Avainpoletti on henkilökohtainen. Poletin on oltava aina mukana tultaessa kuntokeskukselle. Poikkeuksena kurssit ja workshopit, joihin pääsy ei edellytä polettia. Poletin katoamisesta on välittömästi ilmoitettava kuntokeskuksen henkilökunnalle.
 • Harjoitellessa Kuntokeskuksella, tulee käyttää puhtaita sisäjalkineita. Ulkokengät jätetään tuulikaappiin.
 • Harjoittelun jälkeen, puhdista välineet tiloista useista pisteistä löytyvällä desinfiointiaineella, palauta välineet niille tarkoitetuille paikoille ja siivoa mahdolliset muut sotkut.
 • Ethän häiritse muita harjoittelijoita ja huomioit myös muut omaan treeniin keskittymisestä huolimatta.

Kuntosalin ikäraja on 15 vuotta. 10-15 -vuotias voi harjoitella aikuisen seurassa. Jätäthän tätä nuoremmat lapset turvallisuussyistä harjoittelusi ajaksi kotiin.

RYHMÄLIIKUNTATUNNIT

 • Ryhmäliikuntatunnille tulee varata paikka varausjärjestelmästämme. Paikkavaraus on mahdollista tehdä tunnin alkuun saakka.
 • Saapuessasi tulee sinun leimata polettisi asiakasnäytöllä ja ottaa tulostuva kuitti mukaasi tunnille. Ohjaaja kerää tulosteet jokaiselta henkilökohtaisesti tunnin alussa.
 • Odotathan tunnin alkua pukuhuoneilla tai takakäytävällä ja annat rauhan salilla treenaaville.
 • Tuntivaraus tulee peruuttaa viimeistään tuntia ennen ryhmäliikuntatunnin alkamista.
 • Mikäli varausta ei peruuta,
  • 10-kortilta järjestelmä veloittaa käynnin aina automaattisesti
  • jäsenyys lukittuu automaattisesti 3 viikoksi 2 peruuttamattoman tunnin jälkeen
 • Kaikille jonopaikan varanneille lähtee sähköpostiviesti heti, mikäli tunnille vapautuu paikkoja. Ryhmäliikuntatunnille pääset jonosta ilmoittautumaan sähköpostiviestistä löytyvän linkin kautta.

KUNTOSALI

 • Kuntosali on käytettävissä klo 5.00 – 23.00. Muina aikoina tiloissa oleskelu on kielletty.
 • Kuntosalilla ei saa käyttää magnesiumia, pihkaa tai muita vastaavia tuotteita.
 • Jäsentemme personal trainerit ja valmentajat ovat lämpimästi tervetulleita salillemme. Ilmoitathan valmentajasi mukanaolosta info@terveyspankki.fi.

PUKUHUONEET

 • Pukuhuoneet löytyvät Kuntokeskuksen alakerrasta.
 • Huolehdi tavaroistasi ja jätä arvotavarat kotiin.
 • Lukolliset lokerot löytyvät takakäytävältä, niihin tarvitset oman pienen lukon. Lukon voit vuokrata asiakaspalvelusta (1€ / kerta) tai ostaa omaksi (3€ / kpl). Käteismaksu.
 • Löytötavaroita voit kysyä asiakaspalvelustamme.

TURVALLISUUS

 • Kuntokeskuksellamme on jatkuva tallentava kamera- ja kulunvalvonta.
 • Hälytysjärjestelmä kytkeytyy päälle automaattisesti. Kuntokeskuksen tiloissa ei saa oleskella aukioloaikojen klo 5.00- 23.00 ulkopuolella. Hälytyksen aiheuttaja vastaa hälytyksestä aiheutuneista kuluista.
 • Kaikki varkaudet ilmoitetaan välittömästi poliisille.
 • Kuntokeskuksen omaisuuden tahallinen vahingoittaminen on kiellettyä. Tahallisen vahingoittamisen tapauksessa jäsen on korvausvelvollinen.
 • Kuntokeskus ei vastaa arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta aiheutuvista vahingoista.
 • Varusteita tai vaatteita ei saa jättää pukuhuoneisiin- tai kaappeihin yön yli.

 

HUOM.

Mikäli avainpolettia käyttää joku muu henkilö, eikä sen katoamisesta ole ilmoitettu kuntokeskukselle kirjallisesti, seuraa siitä kirjallinen huomautus ja jäseneltä peritään kutakin tällaista luvattomasti käyneen henkilön käyntikertaa kohden 50€ maksu.

Mikäli henkilö toistuvasti laiminlyö kuntokeskuksen sääntöjä, on toimittajalla oikeus purkaa sopimus välittömin seurauksin. Asiakkaalta peritään 50€ huomautusmaksu sekä jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin voimassa olevan laskutuskauden loppuun mennessä erääntyvät maksut.

 

Lisätietoja asiakaspalvelustamme:
p. 020 7710 8609 tai sähköpostitse info@terveyspankki.fi