Siirry sisältöön

Rekisteriseloste ja sopimusehdot

Tältä sivulta sivulta löydät voimassaolevat sopimusehtomme sekä rekisteriselosteen.

Mikäli teillä on kysyttävää, vastaamme mielellämme. Kaikki alla löytyvistä asiakirjoita on saatavilla pyydettäessä kirjallisena asiakaspalvelustamme.

Lisätietoja puhelimitse 020 77108609 tai sähköpostilla info@terveyspankki.fi

 

”Me pidämme Teistä huolen.”

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjät
Sanna Raikunen
Y-tunnus: 2658243-2

Harjavallankatu 17
29200 Harjavalta

Puh: 020 77108609

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Harjavallankatu 17
29200 Harjavalta

info@terveyspankki.fi

3. Rekisterin nimi
Terveyspankin markkinointi- ja analytiikkarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.

SOPIMUSEHDOT

SOPIMUS
Sopimusasiakkuus on henkilökohtainen ja voimassa sopimuksen mukaan joko toistaiseksi tai määräaikaisesti. Toistaiseksi voimassa oleva asiakkuus jatkuu automaattisesti tai niin kauan kun asiakkuuteen liittyvät maksut on suoritettu eikä sopimusta ole kirjallisesti irtisanottu. Määräaikainen sopimus päättyy sopimuskauden päättyessä.

MAKSUT
Maksuvälineenä käy pankki- & luottokortit, käteinen ja kaikki liikuntaetuudet: ePassi, Smartum, TYKY, Edenred, Eazybreak.
Maksu verkkokaupassa Stripe – palvelun kautta. Palvelun kautta voit maksaa kaikkien pankkien debit- ja credit-korteilla.
Liikuntaetuuksilla voi maksaa asiakaspalvelussa.

Maksujen viivästymisestä on toimittajalla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksut. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas perimiskulut. Mikäli jäsen huomautuksesta huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, voidaan jäsenyys irtisanoa välittömin vaikutuksin.

Yrityssopimuksissa sopijaosapuolet ovat Terveyspankki ja jäsen yksityishenkilönä. Mikäli jäsen ei ole enää oikeutettu yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen, on jäsen viimekädessä vastuussa yksityishenkilönä maksusuorituksista ja mahdollisista maksujen viivästymisistä aiheutuneista kuluista.

SAATAVIEN PERINTÄ
Laskutussopimuksissa asiakkaalle lähetetään lasku neljätoista (14) päivää ennen eräpäivää. Jos asiakas ei ole suorittanut sopimuksen mukaista maksua eräpäivään mennessä, toimittaja lähettää asiakkaalle muistutuslaskun neljäntoista (14) päivän kuluttua eräpäivästä. Jos laskua ei edelleenkään makseta, lähettää toimittaja toisen muistutuslaskun neljätoista (14) päivää edellisen laskun lähettämisestä. Muistutuksista aiheutuvat kulut peritään asiakkaalta. Jos laskua ei viimeisen muistutuksen eräpäivään mennessä makseta, siirretään saatava perintään. Saatavan siirryttyä perintään, toimittajalla on oikeus keskeyttää sopimus asiakkaan maksun laiminlyöntiä vastaavaksi ajaksi. Keskeytyksestä huolimatta asiakkaan maksuvelvollisuus säilyy ennallaan. Toimittajalla on oikeus periä asiakkaalta Suomen korkolain (633/1982) 4§ mukaista viivästyskorkoa ensimmäisestä eräpäivästä alkaen.

JÄSENYYS
Jäsenyys on aina henkilökohtainen. Alle 18-vuotiaan sopimuksen hyväksyy huoltaja kirjallisesti, joka on vastuussa huollettavan harjoittelusta, maksuista ja siitä että huollettava käyttäytyy toimittajan tiloissa asiallisesti noudattaen myös tämän sopimuksen ehtoja ja sääntöjä. Huoltajan hyväksyntä tulee tehdä kirjallisesti sähköpostilla info@terveyspankki.fi.

Yhteystietojen muutokset tulee asiakkaan tehdä asiakaspalveluumme info@terveyspankki.fi

VASTUU
Asiakas harjoittelee ja/tai käyttää ryhmäliikuntatunteja omalla vastuullaan. Tämä koskee ryhmäliikuntatiloja Terveyspankin tuki- ja liikuntaelinklinikalla ja muissa Terveyspankin toimitiloissa sekä muita yleisiä tiloja sekä pukeutumis- ja peseytymistiloja.

JÄSENYYDEN IRTISANOMINEN JA TAUOTUS
Palvelun käyttämättä jättäminen ei oikeuta hyvityksiin, eikä sitä katsota irtisanoutumiseksi.

Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa ennen määräajan päättymistä.

Tätä pidemmäksi ajaksi jäsenyyden voi tarvittaessa tauottaa terveyssyistä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse info@terveyspankki.fi. Ilmoitukseen tulee liittää lääkärin tai muun terveydenhuoltohenkilön todistus, josta ilmenee tauotuksen syy ja kesto. Tauotus tarkoittaa asiakkuuden tilapäistä keskeytystä, kuitenkin vähintään neljäksi (4) viikoksi ja enintään (12) kuukaudeksi. Tauotus voi alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jolloin asiasta ilmoitetaan kirjallisesti.

Ennakkoon maksettuja maksuja ei hyvitetä asiakkaalle, ellei sopimus purkaannu toimittajasta johtuvasta syystä.

Mikäli asiakkaalla on sopimusta irtisanottaessa  millä tahansa maksutavalla maksettuja tai liikuntaseteleillä tai vastaavalla yrityksen myöntämällä maksuvälineellä suoritettuja ennakkomaksuja, ei näitä palauteta tai hyvitetä.

Mahdollinen asiakastietoihin jäävä hyvitys on käytettävissä kuuden (6) kuukauden ajan, jonka jälkeen se vanhenee.

Toimittajalla on oikeus irtisanoa sopimus, jos asiakas rikkoo sopimustaan laiminlyömällä maksujen suorittamisen siten, että asiakkaalle lähetetystä maksumuistutuksesta huolimatta tämä ei kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa eräpäivästä ole maksanut maksujaan.

Mikäli henkilö toistuvasti laiminlyö kuntokeskuksen sääntöjä, on toimittajalla oikeus purkaa sopimus välittömin seurauksin. Asiakkaalta peritään jo erääntyneiden maksujen lisäksi loputkin voimassa olevan laskutuskauden loppuun mennessä erääntyvät maksut.

HINNANMUUTOKSET
Mahdolliset hinnan korotukset ilmoitetaan jäsenistölle 1kk ennen uuden hinnaston voimaan saattamista, jonka jälkeen hintamuutos astuu voimaan automaattisesti. Kuntokeskus on velvollinen ilmoittamaan jäsenelle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä jäsenen maksettaviin hintoihin.

RYHMÄLIIKUNTAKORTTI
Kaikki ryhmäliikuntakorttimme ovat määräaikaisia ja voit uusia ne haluamallasi aikavälillä.
Ryhmäliikuntakortti on henkilökohtainen.
Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

HENKILÖTIEDOT
Pidämme yllä asiakasrekisteriä. Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, jota täydennetään ja täsmennetään kansallisella lainsäädännöllä. Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste on julkaistu verkkosivuillamme, ja se on nähtävissä kuntokeskuksella pyydettäessä.

KUVAAMINEN
Terveyspankin ryhmäliikuntatunneilla, kursseilla tai tapahtumissa ei Terveyspankin toimesta pääasiassa kuvata. Mikäli kurssilla, tunnilla tai taoahtumissa tullaan kuvaamaan, ilmoittaa ohjaaja siitä asiakkaille ennen kuvausten alkua. Asiakkaan tulee ilmoittaa, mikäli ei halua näkyä kuvissa. Kuvausmateriaalia voidaan käyttää julkaisuissa, markkinoinnissa ja nettisivuilla.

Poikkeuksena edellä mainittuun Les Mills -lisenssikuvaukset. Lisenssivideoissa asiakkaiden tulee näkyä. Lisenssivideoiden kuvamateriaalia ei käytetä muuhun tarkoitukseen kuin lisenssiarviointiin.

MUUTA

Asiakkaan tulee noudattaa Terveyspankin sääntöjä.

Ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Päivitetty 7.3.2022

KURSSIEN JA WORKSHOPPIEN ERITYISEHDOT

Ilmoittautuessasi hyväksyt ehdot. Erityisehtojen lisäksi asiakas sitoutuu toimitus- ja sopimusehtoihin sekä noudattamaan kuntosalin sääntöjä.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuessasi hyväksyt Terveyspankin kurssien ja workshoppien ehdot.

Kaikki avoimet kurssit löytyvät kotisivuilta, niihin voi ilmoittautua vain niiden ollessa varattavissa. Kursseille voi myös osallistua jonopaikalle.

Kurssi- ja workshop varaukset tehdään ilmoittautuessa tai mikäli maksaa liikuntaetuuksilla (ePassi, Smartum, Tyky, Edenred, EazyBreak) ilmoittautuminen tulee tehdä kurssi-ilmoittautumisen ajankohtana Terveyspankin nettisivuilta löytyvällä erillisellä lomakkeella.

Ilmoittautuessasi kurssille varaat paikan aina koko kurssin ajaksi. Alle 18-vuotiaan ilmoittautuminen tulee olla huoltajan tekemä tai siihen tulee olla huoltajan suostumus. Asiakas on vastuussa yhteystietojen oikeellisuudesta ja että tiedot ovat ajan tasalla.

Ilmoittautuessasi kurssille tai workshoppiin, saat varausvahvistuksen asiakaspalvelustamme.  Saapuessa kurssille/workshoppiin, tulee jokaisen asiakkaan ilmoittautua ohjaajalle asiakaspalvelupisteellä.

PERUUTUSEHDOT

Pidätämme oikeuden tunti- ja kurssimuutoksiin. Kurssin peruuntuessa kokonaan ollaan asiakkaisiin yhteydessä ja sovitaan kurssimaksun hyvittämisestä.

Pidätämme oikeuden korvata lähitunteja etätunteina (esim. online-tunteina) poikkeustilanteessa, luonnonkatastrofin tai muun vastaavan vahingon sattuessa.

WORKSHOP-PAIKAN PERUUTTAMINEN
Paikka varataan ilmoittautuneille ja workshop-maksun maksaneille. Paikat täytetään aina ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen workshopeille on aina sitova ja erääntyy kokonaisuudessaan maksettavaksi, vaikka workshoppiin ei osallistuisi.

Maksuhyvitykset vain lääkärintodistusta vastaan. Tieto osallistumisen peruuntumisesta on toimitettava järjestäjälle ennen workshoppia ja lääkärintodistus on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokauden sisällä tapahtumasta. Sairastapauksia jotka ovat neljä viikkoa tai alle ei korvata.

KURSSIPAIKAN PERUUTTAMINEN
Ilmoittautuessasi kurssille varaat paikan aina koko kurssin ajaksi. Kurssipaikka varataan ilmoittautuneille ja kurssimaksun maksaneille. Paikka tulee varata jokaiselle kurssille erikseen. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautuminen kursseille on aina sitova ja kurssimaksu erääntyy kokonaisuudessaan maksettavaksi vaikka kurssille ei osallistuisi. Myös useammassa erässä valittu kurssimaksu erääntyy kokonaisuudessaan maksettavaksi vaikka keskeyttäisi kurssin.

Kurssimaksun voidaan hyvittää ainoastaan lääkärintodistuksen perusteella. Lääkärintodistus on toimitettava hyvitystä varten meille kolmen viikon sisällä liikuntakiellon alkamisesta. Sairastapauksia jotka ovat neljä viikkoa tai alle ei korvata.

MAKSUT JA TOIMISTOKULUT
Kurssi- ja workshopmaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkokaupan kautta. Voit maksaa kortilla, verkkopankissa tai voit valita maksutavaksi erämaksun.

Mikäli haluat maksaa liikuntaseteleillä tai käyttää muita liikuntaetuuksia, tulee maksu suorittaa ennen kurssin alkua asiakaspalveluun, sen aukioloaikoina.

Olemalla yhteydessä asiakaspalveluun, voi pyytää paperilaskun. Laskutuslisä on 5€, maksuaika 14.päivää.

Hyvitämme maksuja ainoastaan lääkärintodistusta vastaan, lääkärintodistus on toimitettava palautusta varten meille kahden viikon sisällä liikuntakiellon alkamisesta jotta voimme suorittaa palautuksen. Sairastapauksia jotka ovat neljä viikkoa tai alle ei korvata.

Kaikista asiakkaan tekemistä muutoksista veloitamme aina toimistokulut 10€.

POISSAOLOT
Poissaoloja kursseilta tai workshopeista ei korvata.

Hyvitämme maksuja ainoastaan lääkärintodistusta vastaan, lääkärintodistus on toimitettava hyvitystä varten meille kahden viikon sisällä liikuntakiellon alkamisesta jotta voimme suorittaa hyvityksen. Sairastapauksia jotka ovat neljä viikkoa tai alle ei korvata.

ALENNUKSET
Alennuksia ja tarjouksia ei voi yhdistää.

TIEDOTUS
Kursseihin ja workshoppeihin liittyvät infot toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse. Asiakkaan tulee huolehtia sähköpostiosoitteen ajantasaisuudesta.

VAKUUTUS
Asiakkaitamme ei ole vakuutettu, asiakkaiden tulee itse hoitaa vakuutukset voimaan. Suosittelemme kaikille henkilökohtaista vapaa-ajan vakuutusta.

MUUTA
Arvoesineet kannattaa jättää kotiin. Terveyspankki ei ole vastuussa kadonneista tai varastetuista tavaroista.

Pidätämme kaikki oikeudet tilapäisiin ja pysyviin tunti- sekä ohjaajamuutoksiin.

Pidätämme oikeuden korvata lähitunteja etätunteina (esim. online-tunteina) poikkeustilanteessa, luonnonkatastrofin tai muun vastaavan vahingon sattuessa.

Lisätietoja:
info@terveyspankki.fi tai puhelimitse 020 7710 8609

SÄÄNNÖT

YLEISET

 • Säännöt koskevat kaikkia Terveyspankin liikuntapalveluita käyttäviä henkilöitä.
  Ryhmäliikuntakortti on henkilökohtainen. Kortti on oltava aina mukana tultaessa ryhmäliikuntatunneille. Poikkeuksena kurssit ja workshopit, joihin pääsy ei edellytä korttia. Harjoitellessa Terveyspankilla, tulee käyttää puhtaita sisäjalkineita. Ulkokengät jätetään tuulikaappiin.
 • Harjoittelun jälkeen, puhdista välineet tiloista useista pisteistä löytyvällä desinfiointiaineella, palauta välineet niille tarkoitetuille paikoille ja siivoa mahdolliset muut sotkut.
 • Ethän häiritse muita harjoittelijoita ja huomioit myös muut omaan treeniin keskittymisestä huolimatta.

Ryhmäliikuntatuntien ikäraja on 15 vuotta. 10-15 -vuotias voi harjoitella aikuisen seurassa. Jätäthän tätä nuoremmat lapset turvallisuussyistä harjoittelusi ajaksi kotiin.

RYHMÄLIIKUNTATUNNIT

 • Ryhmäliikuntatunnille tulee varata paikka varausjärjestelmästämme. Paikkavaraus on mahdollista tehdä tunnin alkuun saakka.
 • Saapuessasi tulee sinun esittää kortti ohjaajalle tai asiakaspalvelijalle.
 • Tuntivaraus tulee peruuttaa viimeistään 2 tuntia ennen ryhmäliikuntatunnin alkamista. Peruutuslinkki löytyy varauksen yhteydessä tulleesta sähköpostiviestistä.
 • Mikäli varausta ei peruuta,
  • lähetetään paikkavarauksesta hinnaston mukainen kertamaksu laskuna sähköpostitse
  • jäsenyys lukittuu automaattisesti 3 viikoksi 2 peruuttamattoman tunnin jälkeen
 • Järjestelmä nostaa jonossa olevan henkilön mukaan tunnille paikan vapautuessa ja varaa paikan automaattisesti.

PUKUHUONEET

 • Pukuhuoneet löytyvät Terveyspankin alakerrasta.
 • Huolehdi tavaroistasi ja jätä arvotavarat kotiin.
 • Löytötavaroita voit kysyä asiakaspalvelustamme

 

Lisätietoja asiakaspalvelustamme:
p. 020 7710 8609 tai sähköpostitse info@terveyspankki.fi